Lower Cretaceous crinoids (Crinoidea, Echinodermata) from the Pieniny Klippen Belt of Slovakia

  1. Dawid Trzęsiok

Abstract

In this paper I report numerous crinoids belonging to isocrinids (Isocrinida), phyllocrinids (Phyllocrinidae) and sclerocrinids (Sclerocrinidae) from the Lower Cretaceous sediments of the Pieniny Klippen Belt in Slovakia. Taphonomy, palaeoecology and palaeoenvironment of these crinoids have been shortly discussed.

Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki badań, których przedmiotem były liliowce z osadów dolnej kredy Pienińskiego Pasa Skałkowego na terenie Słowacji. W osadach tych stwierdzono bardzo bogatą i zróżnicowaną faunę liliowców, należących głównie do izokrynidów (Isocrinida), fyllokrynidów (Phyllocrinidae) oraz sklerokrynidów (Sclerocrinidae). Pokrótce zostaje również poruszone zagadnienie tafonomii, paleoekologii oraz paleośrodowiska udokumentowanych liliowców.

Download article

This article

Geoscience Notes

2.1, 2014

Pages from 37 to 46

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout